Dominic Scott

Johtamisvalmentamisen palvelut yritysten johdolle, esimiehille ja tekijätiimeille tarjoavat organisaatioille tilaisuuden löytää kohennettavia aihealueita. Voimme valjastaa piilevää potentiaalia voimavaraksi ja löytää kehittymismahdollisuudet hitsautua yhtenäiseksi menestyjätiimiksi. Valmennan ja konsultoin työyhteisöjä tarkoituksenmukaiseen ja dynaamiseen työskentelyyn huomioonottavassa ja rennossa ilmapiirissä – yhdessä. Johtoajatuksenani on, että parhaimmillaan johtaja saa joukkonsa jäsenet tuntemaan itsensä tärkeiksi, minkä vaikutuksesta he päätyvät tekemään aidosti epäitsekkäitä tekoja.

Syvennymme suunnittelemaan, miten johto asettaa, selkiyttää ja kommunikoi tavoitteet, johtaa omalla esimerkillään läpinäkyvästi, sekä millä keinoilla se resursoi ja ohjaa työntekijänsä puhaltamaan yhteen hiileen. Tutkimme yhdessä, millä systemaattisilla keinoilla kokonaisuus pidetään positiivisessa vireessä ja balanssissa, sekä millä tavoin johdetaan muutoksissa, joita yritysmaailmassa vääjäämättä tulee jatkuvasti eteen. Keskitymme ajattelussamme olemaan mieluiten koko ajan askeleen edellä.

Käymme läpi, miten tuloksellisessa ja tehokkaassa työyhteisössä erilaiset roolit tuntevat oman vastuunsa, toimivat saumattomasti yhteen ja tuntevat tekemisen paloa tavoitteellisesti.

Annan työkaluja onnistumisten ja epäonnistumisten käsittelyyn, sekä siihen, miten johdossa ja työyhteisössä huolehditaan kollektiivisesti jokaisen yksilön hyvinvoinnista. Perehdymme siihen, millä tavalla jokainen yksilö voi paremmin työnsä merkityksellisyyden ymmärtämisen kautta, miten läsnäolo auttaa siihen ja miten arjessa edetään yrityksen arvojen mukaisesti kohti voittamisen kulttuuria.

Mentaalivalmennus sopii monenkokoisille ja kaikenlaisille yrityksille ja tiimeille. Hyödynnän valmennuksessani konkreettisia tehtäviä ja harjoitteita, joiden keskiössä on mielenhallinta ja mahdollisuudet. Tiimijohtamisen ja työhyvinvoinnin valmennukset voidaan rakentaa yhdessä Terhi ja Toni Metsin – Mindgame Oy:n kanssa.

Ota yhteyttä
KukkoLasse Oy esite (pdf)